Omslag van 1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530

5e Jaargang, nummer 2 – december 1996
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 5, editie 2, 12-1996

Ven, Gerard van de

Turfwinning in Laag-Nederland in de Middeleeuwen
Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebied

Broeke, P.W. van den

Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust
Een verbond sinds de ijzertijd?

Dekker, C.

De moernering op de Zeeuwse eilanden

Leenders, K.A.H.W.

Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking

Ibelings, Bart

Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530

Dam, Petra J.E.M. van

De tanden van de waterwolf
De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuw

Buitelaar, A.L.P.

Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530
Beheerst gebruik van onontgonnen venen

Dekker, Jennie J.C. & Dam, Petra J.E.M. van

Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1995 (met aanvullingen uit 1993 en 1994)