Omslag van 1997-1

6e Jaargang, nummer 1 – mei 1997
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 6, editie 1, 5-1997

Kort, J.C.

Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw

Hall, Alfred van

Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot geïntegreerd waterbeheer
Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschap

Streefkerk, C.

Een kunstenaar in de waterstaat
interview met cineast Louis van Gasteren

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter O