Omslag van 1997-2

6e Jaargang, nummer 2 – november 1997
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 6, editie 2, 11-1997

Giebels, Ludy

Het recht op boezem
Rijnland en Rutgers van Rozenburg, De droogmaking van de Oosteinderpoel

Moelker, H.P.

De Diemerdijk
De gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw

TeBrake, William H.

Landschapsontwikkeling in Brabant

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter P

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1996 (met aanvullingen uit 1995)