Omslag van 1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat

7e Jaargang, nummer 2 – december 1998
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 7, editie 2, 12-1998

Klerk, Aad de en Willem Wolters

Ten geleide

Bosch, A.

Naar eenheid en eenvoud
De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1850

Horn-van Nispen, Marie-Louise ten

Rijkswaterstaat en de waterschappen
Wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werken

Heezik, Alex van

Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist
Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw

Toussaint, H.C.

Uitgetekend en uitgemeten, De Algemene Dienst van Rijkswaterstaat

Ham, Willem van der

J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat

Berkers, Eric

De handen van ‘het genie’
Polderwerkers in de negentiende eeuw

Ravesteijn, Wim

Nederlandse ingenieurs overzee
De ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, 1832-1942

Lintsen, H.W.

Twee eeuwen Rijkswaterstaat
Een geschiedenis van drie golven van op- en neergang

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letters Q en R

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1997 (met aanvullingen uit 1995 en 1996)