Omslag van 1999-1

8e Jaargang, nummer 1 – mei 1999
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 8, editie 1, 5-1999

Aten, D.

Oorlog in het Noord-Hollandse polderland
Waterlinies en waterschappen tijdens de invasie van 1799

Ridder, Tim de

De oudste deltawerken van West-Europa
Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen

Niemeijer, A.F.J.

Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (1)

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter S: eerste gedeelte