Omslag van 2000-1

9e Jaargang, nummer 1 – mei 2000
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 9, editie 1, 5-2000

Disco, Cornelis

De natuur herboren
De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer

Niemeijer, A.F.J.

Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3), Overige objecten en slot

Kamphuis, H.A.

Tussen algemeen en plaatselijk belang
De verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-Kanalenwet in 1879

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letters T en U