Omslag van 1999-2

8e Jaargang, nummer 2 – november 1999
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 8, editie 2, 11-1999

Stierp-Impink, A.C. en D. Aten

Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685)
Landmeter te Akersloot in Noord-Holland

Veur, W.Th. van der en E. van Wijk

De getijmolens van Middelburg

Niemeijer, A.F.J.

Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (2)
Scheepvaartsluizen

Danner, H.S. & Rijswijk, B.K. van & Streefkerk, C. & Zeiler, F.D.

Glossarium van waterstaatstermen, De letter S: tweede gedeelte

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1998 (met aanvullingen uit 1996 en 1997)

Boekbespreking

  • Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren, De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, Hollandse Studiën 34 (Verloren, Hilversum 1998)