Omslag van 2002-1

11e Jaargang, nummer 1 – mei 2002
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 11, editie 1, 5-2002

Klerk, A.P. de

Waterstaat bij Van Deventer
Uitwateringssluizen en -duikers op de Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer

Ravesteijn, W.

Een ingenieur met visie, prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein (1905-1985)

Aten, D.

Waterschapsconcentratie in Noord-Holland
De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1997)