Omslag van 2002-2

11e Jaargang, nummer 2 – december 2002
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 11, editie 2, 12-2002

Klerk, A.P. de & Toussaint, H.C.

In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002)

Giebels, Ludy

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negentiende en twintigste eeuw

Horn-van Nispen, Marie-Louise ten

Cornelis Willem Lely
Geboren 9 juni 1885 te Deventer, overleden 8 april 1932 te Aintree bij Liverpool. Gehuwd met C.W. Lodder. Kreeg vooral bekendheid door (berekeningen voor) rivierverbetering

Boekbesprekingen

  • B. Dolfing, Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 (zp, zd. ([diss. Leiden] 2000)

  • K. d’Angremond en G.J. Schiereck (red.), Het verjaagde water, Roman van A. den Doolaard bezorgd door K. d’Angremond en G.J. Schiereck (Delft University Press, Delft 2001)

Fluit, Th.P.M. van der

Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis
Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2001 (met aanvullingen uit 2000)