Omslag van 2009-2

18e Jaargang, nummer 2 – december 2009
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 18, editie 2, 12-2009

Lases, Wil B.P.M. & Kraker, Adriaan M.J. de

De Westerschelde, natuurlijk?
Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst

Toussaint, Bert

Eerbiedwaardig of uit de tijd?
De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870

Boekbesprekingen

  • J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007