Omslag van 2010-1

19e Jaargang, nummer 1 – juni 2010
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 19, editie 1, 6-2010

Aten, Diederik

Drijven of drooghouden?
Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuw

Kraker, Adriaan M.J. de

Lage dijken, overstroming en bemesting
Het einde van de “bemesting” van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw

Siefers-Van Lijf, Cynthia

Gelegenheidsglazen van waterschappen
Een levend(ig)e traditie

Boekbesprekingen

  • Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009)

  • Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009)