Omslag van 2011-1

20e Jaargang, nummer 1 – juni 2011
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 20, editie 1, 6-2011

Reichgelt, A.F.M. (Ton)

“Omme sgmenen lants beste wylle”
Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575)

Koese, Gert

“In reddeloozen toestand gebragt”
De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916

Ertsen, Maurits W.

“Een beter systeem is later nooit gevonden”
De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980

Zeiler, Frits David

Achter het Polderlands