Omslag van 2011-2

20e Jaargang, nummer 2 – december 2011
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 20, editie 2, 12-2011

Zuidhoff, Frieda & Dijkstra, Juke

De oudste dijk van Zeeland?
Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren

Hoes, Olivier

Inundatie van de Wieringermeer in april 1945
Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming

Zeiler, Frits David

Achter het Polderlands

Boekbesprekingen

  • A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009)

  • D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011)

  • Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011)

  • Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011)