Omslag van 2014-1

23e Jaargang, nummer 1 – mei 2014
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 23, editie 1, 5-2014

Kraker, Adrie de

Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen
Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514

Mijnssen-Dutilh, M.

Een discussie met twee historisch geografen
Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011