Omslag van 2014-2

23e Jaargang, nummer 2 – december 2014
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 23, editie 2, 12-2014

Plas, P.S.C. van der

De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202

Chamuleau, S.J.J.

Rijswerk in slikken
De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863

Havekes, Herman

Het water aan de lippen
De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw

Bont, Chris de & Zeiler, Frits David & Mijnssen-Dutilh, M. & Borger, Guus J.

Discussiedossier: Ontginning Eemmoeras
  • Bont, Chris de, ‘Dood tij’
  • Zeiler, Frits David, ‘Een moeras van ‘eemoties’
  • Mijnssen-Dutilh, M., ‘Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet’
  • Borger, Guus J., ‘De geheimen van het Eemland’