Excursies & Symposia

Foto: Wikimedia

Twee maal per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met een of meer lezingen gevolgd door een excursie, waarbij door de jaren heen het hele land wordt aangedaan.

Tenminste eenmaal per jaar is er een symposium met een thema waarbij nieuw onderzoek wordt gepresenteerd.

* Voor deelname aan excursies, lezingen of symposia kan een extra bijdrage gevraagd worden.

Hoogleraar leerstoel waterbeheer

Prof. mr. dr. Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar leerstoel waterbeheer verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Jubileum symposium VWG en SSF

Thema: “Is de Waterwolf terug in Nederland”.
Dagvoorzitter: Peter Glas, voorzitter SSF
Aanvang: 14.00 uur.

Voorjaarsexcursie 2021

Thema: aanvoer van water, droogte en bekenstelsel in de Achterhoek.