Nieuws

Foto: pixabay

Gouda

  • nieuws, waterschap

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden) De gemeenteraad van Gouda heeft op 12 oktober kennis genomen van de voorstel van het College van B&W om in de binnenstad van Gouda een peilverlaging van 25 cm door te gaan voeren. Het voorstel van B&W is mede tot stand gekomen op advies en onderzoek door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 28 oktober neemt de raad een besluit over het voorstel. Dat de situatie in de binnenstad precair is werd al duidelijk tijdens de Voorjaarsexcursie van juni 2018 toen de deelnemers onder leiding van Hans Verweij langs de Turfmarkt liepen.

De Veengoot

  • nieuws, waterschap

Waterschap Rijn & IJssel (Doetinchem) In juli en augustus zijn de Berkel en de Baakse Beek in beeld geweest, nu de derde belangrijke waterweg in de Achterhoek: de Veengoot De Veengoot is eigenlijk de meest eenvoudige waterweg in de Achterhoek: recht toe recht aan zonder grote opstoppingen stroomt het water via deze snelle verbinding van A naar B. Dat past ook precies in de opvatting en de tijdgeest waarin de Veengoot werd aangelegd.

Een inkijkje in Lochems geschiedenis

  • nieuws, publicatie, film

Het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem deelde in haar nieuwsbrief het onderstaande:

Om u een inkijkje in Lochems geschiedenis te geven laten we elke week een stukje film zien uit de collectie van het HG.

Publicatie: Welke verhalen vertellen we?

  • nieuws, publicatie

Pas verschenen: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen 2020.​ Nederland bestaat door duinen, dijken, overstromingen en inpolderingen. Maar Nederland bestaat ook, als idee, door de verhalen die we over deze natuurlijke fenomenen en technologische ingrepen vertellen. Deze verhalen over water en land hebben een geschiedenis. De communicatiemedewerkers, journalisten en burgers van nu grijpen soms terug op narratieven die al door dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw, of eerder, werden verteld.

Limietpalen langs de Kromme Rijn

  • nieuws

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) Limietpalen langs de Kromme Rijn. Tussen Odijk en Werkhoven staan nog 19 limietpalen die in 1875 door het Ministerie van Oorliog zijn geplaatst. In 1875 waren dat er 350 langs de hele Kromme Rijn. De limietpalen markeerden de aanvoerroute van water in de Kromme Rijn als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die tussen 1815 en 1940 fungeerde. Het gebied kon 40 cm. onder water worden gezet.

Hoge waterstand

  • nieuws

In het Eigen Huis Magazine baart Rutger Bregman opzien met de uitspraak dat de “Randstad een enorme badkuip is die ieder jaar verder wegzak, terwijl het water stijgt” .