Nieuws

Foto: pixabay

Publicatie: Welke verhalen vertellen we?

  • nieuws, publicatie

Pas verschenen: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen 2020.​ Nederland bestaat door duinen, dijken, overstromingen en inpolderingen. Maar Nederland bestaat ook, als idee, door de verhalen die we over deze natuurlijke fenomenen en technologische ingrepen vertellen. Deze verhalen over water en land hebben een geschiedenis. De communicatiemedewerkers, journalisten en burgers van nu grijpen soms terug op narratieven die al door dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw, of eerder, werden verteld.

Limietpalen langs de Kromme Rijn

  • nieuws

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) Limietpalen langs de Kromme Rijn. Tussen Odijk en Werkhoven staan nog 19 limietpalen die in 1875 door het Ministerie van Oorliog zijn geplaatst. In 1875 waren dat er 350 langs de hele Kromme Rijn. De limietpalen markeerden de aanvoerroute van water in de Kromme Rijn als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die tussen 1815 en 1940 fungeerde. Het gebied kon 40 cm. onder water worden gezet.

Hoge waterstand

  • nieuws

In het Eigen Huis Magazine baart Rutger Bregman opzien met de uitspraak dat de “Randstad een enorme badkuip is die ieder jaar verder wegzak, terwijl het water stijgt” .

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

  • nieuws, waterschap, cultureel erfgoed

Op 22 april zal het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest een beleidsnota vaststellen waarin is vastgelegd hoe het waterschap om zal gaan met het Cultureel Erfgoed van het waterschap.

Cultuurnota van waterschap Drents Overijsselse Delta

  • nieuws, waterschap, cultureel erfgoed

Het Algemeen Bestuur van Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft het beleid voor waterschapserfgoed en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Het wil meer aandacht voor zijn erfgoed.

Meer hierover kunt u lezen op de website van het waterschap.

Wat je moet weten over de Watersnood van 1820

  • nieuws

De watersnoodramp van 1953 staat in ons collectieve geheugen gegrift, maar wist u dat er vandaag precies 200 jaar geleden ook al een grote watersnoodramp was in Nederland? Grote delen van de Alblasserwaard overstroomden daarbij, maar op de een of andere manier is deze belangrijke ramp in vergetelheid geraakt.

Nieuws van de waterschappen

  • nieuws

Op veel plaatsen in dit land wordt er aan verschillende grote projecten gewerkt, of deze zijn in voorbereiding. Onderstaand enkele van die projecten. Van alle genoemde werken, meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.