Foto: Hoogheemraadschap van Delfland

Vereniging

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis organiseert twee maal per jaar een studiedag of een excursie. Sinds 1992 verzorgt de Vereniging de uitgave van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis . Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de vereniging.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt €22 (studenten €12).
U kunt zich aanmelden als lid door uw naam en adresgegevens te sturen aan de penningmeester.

Bestuur

Voorzitter:
drs. Lambert van den Berg
Secretaris:
dr. Vincent Erdin
Penningmeester (tevens ledenadministratie):
ir. Carol van Raalten
info@waterstaatsgeschiedenis.nl

ING bank: 93830
(IBAN: NL91INGB0000093830 - BIC: INGBNL2A)

Bestuursleden:
  • ir. T. v.d. Wekken
  • dr. C. de Wilt
  • drs. B. Wösten
  • drs. B. Wouda

Commissies

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (TvG)

Redactie en redactieadviesraad
Informatie voor auteurs: richtlijnen
Redactiesecretaris:
dr. A.M.J. de Kraker
krakeram@zeelandnet.nl

De redactie roept allen die een bijdrage kunnen leveren op om hun bijdragen en artikelen aan bovenstaand redactieadres te richten.

Excursiecommissie

  • drs. Vincent Erdin
  • ir. Pieter-Jan Hofman
  • dr. Adrie de Kraker

Werkgroep Glossarium

secretaris:
drs. Frits David Zeiler

Redactie website

Verenigingsinformatie: drs. Vincent Erdin
De waterstaatshistorische bronnen op deze website worden betrokken van www.jvdn.nl (website Jan van den Noort, Rotterdam)