Bestuur

Voorzitter

vacature

Vice-voorzitter

Carol van Raalten

Secretaris

Vincent Erdin

Penningmeester/ledenadministratie

Carol van Raalten - info@waterstaatsgeschiedenis.nl

Bestuursleden
 • Hans Pluckel
 • Carla de Wilt
 • Bernadette Wösten
 • Bertus Wouda

Adviesraad

 • dr. G.J. (Guus) Borger, Em. prof. Historische geografie
 • dr. J.A.J. (Jelle) Vervloet, Em. prof. Historische geografie

Bankgegevens

rekeningnummer NL91INGB0000093830
t.n.v. Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis te Rotterdam
lidmaatschap €30,00, (nieuw) gezinsleden €15,00 en studenten €15,00 per jaar.

lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij opgezegd vóór 1 december van het laatste lidmaatschapsjaar.

Hoogleraar Water & Milieu aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Prof. dr. Petra van Dam - p.j.e.m.van.dam@vu.nl

Commissies

Redactie Tijdschrift

Zie informatie bij Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis.

Excursiecommissie

 • Vincent Erdin
 • Pieter-Jan Hofman

Werkgroep Glossarium

Secretaris

Frits David Zeiler

Website

 • Webmaster: Bernadette Wösten
 • Waterstaatshistorische bronnen: www.jvdn.nl Website Jan van den Noort, Rotterdam
 • Verenigingsnieuws: Vincent Erdin

Sponsors

De vereniging zou niet kunnen bestaan zonder haar sponsors.