Omslag van 2014-2

Jaargang 23, nummer 2 – december 2014
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 23, editie 2, 12-2014

  • Plas, P.S.C. van der 'De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202'
  • Chamuleau, S.J.J. 'Rijswerk in slikken, De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863'
  • Havekes, Herman 'Het water aan de lippen, De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw'