Omslag van

26e Jaargang, nummer 1 – september 2017
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 26, editie 1, 9-2017

Knoester, Henk

Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat
Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige Oorlog

Opschoor, J.B. (Hans)

Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw

Groot, R.W. de

Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen
Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van ‘Ruimte voor de Lek’

Schultz, Bart

Het verhaal van Hans Brinker
Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk?

Boekbesprekingen

  • Guus J. Borger, Frits H. Horsten, Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel 1250-1600 (Verloren, Hilversum 2016)

  • Michiel Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland 2, Hoorn 2016)

  • Hans Buiter en Roger Staat, Nederland Kanalenland. Een reis langs twaalf kanalen (Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, Amsterdam 2016)

  • Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg Zuidelijk Historisch Contact, Verloren, Hilversum 2016)