Omslag van

31e Jaargang, nummer 2 – december 2022
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 31, editie 2, 12-2022

Schultz, Bart

De droogmaking van het Haarlemmermeer
Terugblik en de latere ontwikkelingen in de Haarlemmermeerpolder

Leeuwen, Marjon van

De droogmaking van het Haarlemmermeer
De ommezwaai naar stoomkracht

Leenders, K.A.H.W.

Van Antwerpen over Turnhout naar Breda
Een vroeg negentiende-eeuws kanaalplan

Havekes, Herman

Oratie prof.mr.dr. Herman Havekes
Historisch besef belangrijk bij inrichting van ons waterbeheer

Boekbesprekingen

  • Arie Kok, Biografie van de Zuiderzee. 850 jaar geschiedenis in 25 verhalen. Utrecht: Omniboek 2021, 240 pp., ISBN 9789401916943, pb.

  • Aad de Klerk, Historische atlas van Zeeland. Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie. Zwolle: Wbooks, 2021, 128 pp., ISBN 978-94-625-8435-8, hb.

  • Bart Middelburg, Van Neck aff met de son om. De geschiedenis van polder de Wijdewormer. Z.p.: de Kring, 2021, 316 pp., ISBN 978-94-6297-212-4, hb.

  • Leen Ouweneel, Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar. Hoe de Hollandse Waterlinie tot stand kwam. Schoonhoven: Historische Uitgaven Schoonhoven 2022, 267 pp., ISBN 9789082309553, hb.

  • Marloes Wellenberg & Ad van der Zee (samenstelling), Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland. Bussum: THOTH 2021, 192 pp., ISBN 978 90 6868 817 7, hb.