Omslag van

27e Jaargang, nummer 1-2 – oktober 2018
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 27, editie 1-2, 10-2018

In 2018 bestaat het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis vijfentwintig jaar. In dit dubbeldikke jubileumnummer blikt Jelle Vervloet terug op de voorbije jaargangen en maakt daarbij een balans op. Herman Havekes beschrijft de institutionele ontwikkeling van het waterschap in de periode 1992-2017 en Maarten Hofstra schetst de beleidsontwikkelingen van het waterbeheer in diezelfde periode. Zowel de instituties (de waterschappen) als de politieke en maatschappelijke visie op waterbeheer werden geconfronteerd met grote veranderingen. Guus Borger schetst met ‘De staat van het water in de geschiedenis’ een breder kader waarin hij zowel de geschiedenis vanaf de Romeinse tijd belicht als ook de veranderende visies op die geschiedenis in de afgelopen eeuw. Daarnaast bevat ook dit nummer de gebruikelijke ‘Peilingen’ en een aantal recensies van recent verschenen boeken.

De redactie

Voorwoord

Borger, Guus J.

De staat van het water in de geschiedenis

Hofstra, Maarten

Van 1993 tot nu
Enkele observaties van beleidsontwikkelingen in het waterbeheer

Havekes, Herman

Verandering en continuïteit in de polder
De institutionele ontwikkeling van het waterschap in de periode 1992-2017

Vervloet, J.A.J.

Vijfentwintig jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

Boekbesprekingen

  • Eric H. Ash, The Draining of the Fens. Projectors, politics, and state building in early modern Eng- land. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2017, 398 pp., ISBN 9781421422008, hb

  • Wim Hagoort, Het hoofd boven water. De geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen, ge- meenten Nijkerk en Putten 1356 (806)-1916. Nijkerk: Nabij Prodcties 2018, 683 pp., ISBN 9789492055521, pb

  • Willem van der Ham, Ooggetuigen van de watersnood 1953. Meppel: Boom Geschiedenis 2018, 272 pp., ISBN 9789024420414, pb

  • Willem van Ham en Karel Leenders, Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590. Zwolle: WBooks i.s.m. Kunstcommissie Waterschap Brabantse Delta 2018, 128 pp. + 2 losse uitvouwbare kaarten. ISBN 978-94-625-8257-6, hb

  • Paul Kempeneers, e.a., De Vlaamse waternamen. verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 29. Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2016, 426 pp., ISBN 978-90-429-3343-9, hb

  • Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800. Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis IV. Hilversum: Verloren 2017, 332 pp. ISBN 978-90-8704-688-0, pb

  • Reinoud Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden. Bussum: Thoth 2018, 516 pp., ISBN 9789077699171, hb. Cartografie Yvonne van Mil

  • Rick Scholten, Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal. Verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg. Epe: Uitgeverij Gelderland 2017, 244 pp., ISBN 9789491826528, hb