Omslag van

28e Jaargang, nummer 1 – juli 2019
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 28, editie 1, 7-2019

Ertsen, Maurits W.

Voorwoord

Kraker, Adrie de

Dijkbouw in Zuidwest-Nederland, 1400-1906
Naar veilige dijken in het krachtenveld van over- stromingen, risicobepaling en veranderende kennis

Opschoor, J.B. (Hans)

Kommer om kwellend water in de Krimpenerwaard
Ouderkerk versus Lekkerkerk, 1560-1813

Reerink, Jan

Over Doorslag en Gein

Sloots, K. & Witter, J.V.

De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant

Boekbesprekingen

  • Bert Buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied. Beverwijk: Stichting Oer-IJ/Wormerveer: Uitgeverij Noord-Holland 2018, 228 pp., ISBN 978949233510 4, pb.

  • Daan van Rijn, Jaap van Raaij & Rutger Polderman, Tussen stoom en stroom. De rol van de ver- brandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling. De Nederlandse Gemalenstichting/Hilversum: Verloren 2017, 233 pp., ISBN: 978 90 8704 687 3, hb.

  • S. Gerritsen met bijdragen van C.P. Schrickx en D.M. Duijn, Wonen aan een wiel. Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse doorbrak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjesschardam tussen West-Friesland en de Zeevang. West-Friese Archeologische Rapporten 115 (Hoorn 2018)

  • Helga Ullrich-Scheyda & Bert Thissen, Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809. Neues Licht auf das Heldenepos und auf die Katastrophe. Beiträge zur klevischen Geschichte 3 (Kleef: Klevischer Veein für Kulotur und Geschichte 2017, 159 pp., ISBN 978-3-936813-13-5, pb