Omslag van

29e Jaargang, nummer 2 – december 2020
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 29, editie 2, 12-2020

Knoester, Henk

De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht
Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw

Knegtel, Jacob

Innoverende ingenieurs en radeloze Raadsleden
De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie

Borger, Guus J.

Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied

Bakker, Alfred

De afdamming van het IJ en de vorming van het Zeeburgereiland
Bouwen op een ’trouweloozen modderigen ondergrond’ tussen 1866 en 1894

Krogt, Peter van der

De Held van Haarlem gevonden
De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821

Boekbesprekingen

  • Linde Egberts & Meindert Schroor (red.), Waddenland outstanding. History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018, 340 pp., ISBN: 978-94-6298-660-2, hb.

  • Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen: Radboud Universiteit 2020, 48 pp, geen ISBN. Gratis download via www.lottejensen.nl/boeken/welke-verhalen-vertellen-we.