Omslag van

30e Jaargang, nummer 1 – juni 2021
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 30, editie 1, 6-2021

Jensen, Lotte

Het kindje in de wieg
Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed

Schiereck, Gerrit Jan & Visser, Paul

De Sint-Elisabethsvloed en de onafwendbare teloorgang van de Grote Waard

Leenders, K.A.H.W.

Elisabeths kind
Jonge kleipolders aan weerszijden van het Hollands Diep

Opschoor, J.B. (Hans)

De Sint-Elisabethsvloed en de Krimpenerwaard
De ontwikkeling van het hoogheemraadschap, 1420-1430

Vervloet, J.A.J.

De ligging van Dordrecht aan de Oude Maas (voorheen Merwede)
Enkele beschouwingen over een heikel historisch-geografisch vraagstuk

Boekbesprekingen

  • Diederik Aten & Paul Schevenhoven, Het IJ rond. Geschiedenis van de oude zeedijken rond het IJ tot de opening van het Noordzeekanaal in 1876. 37e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse Waterstaatsgeschiedenis. Heerhugowaard, Leiden, Wormer: Uitgeverij Noord-Holland 2020, 176 pp., ISBN 978-94-92335-25-8, pb.

  • Willem van der Ham, Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan. Amsterdam: Boom 2020, 350 pp., ISBN 978-90-2443-391-9, pb.

  • Wiro en Wim van Heugten, Watermolens in Noord-Brabant. Utrecht: Uitgeverij Matrijs 2020, 224 pp., ISBN: 978-90-5345-502-9, hb.

  • Gaila Jehoel, Het culturele netwerk van Jan van Scorel. Schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet. Hilversum: Verloren 2020, 500 pp., ISBN 9789087048600, pb.

  • Piet Martens, Visserij in Noord-Brabant. Tilburg, Zuidelijk Historisch Contact / Hilversum: Verloren 2020, 224 pp., ISBN 978-90-8704-783-2, pb.

  • Ian D. Rotherham, Peatlands. Ecology, Conservation and Heritage. Earthscan Studies in Natural Resource Management. Abingdon / New York: Routledge 2020, 230 pp., ISBN 9781138343214, pb.

  • Auke van der Woud, De mensen, het landschap. Nederland 1850-1940. Amsterdam: Prometheus 2020, 445 pp., ISBN: 978-90-446-4593-4, hb.

  • Eddy Wymenga & Ysbrand Galama, Waterland. Land van de toekomst. Gorredijk: Bornmeer 2020, 56 pp., ISBN 978-90-5615-672-5, hb.