Overzicht van artikelen

Foto: pixabay

Een overzicht van artikelen in het Tijdschrift voor WaterstaatsGeschiedenis.

Editie Auteur Titel Aflevering Pagina
1992-1 De Haagse grachten en het Verversingskanaal TvW 1 (5-1992) 1 4-14
1992-1 Oude molen- en stuwrechten, Relicten van regalia minora TvW 1 (5-1992) 1 15-23
1992-1 Waterkracht in Nederland, Van waterrad tot buisturbine TvW 1 (5-1992) 1 24-33
1992-1
Glossarium van waterstaatstermen: Inleiding op de eerste proeve TvW 1 (5-1992) 1 34-38
1992-2 De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart TvW 1 (11-1992) 2 44-46
1992-2 Het plan voor een net van doorgaande wegen in de provincie Noord-Holland van 1925 TvW 1 (11-1992) 2 47-58
1992-2 De lasten van 'het Hondsbossche' in de oude jurisprudentie TvW 1 (11-1992) 2 59-69
1992-2 Leeghwater en de Bijlmermeer TvW 1 (11-1992) 2
1992-2
Glossarium van waterstaatstermen, De letter A TvW 1 (11-1992) 2 76-78
1992-2 Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1991 TvW 1 (11-1992) 2 79-83
1993-1 In memoriam Prof.dr. J.L. van der Gouw TvW 2 (6-1993) 1 3-4
1993-1 De oudste dijk van Nederland TvW 2 (6-1993) 1 5-9
1993-1 Rijnlands bemoeienis met de hoedanigheid van het boezemwater van 1927 tot 1965 TvW 2 (6-1993) 1 10-20
1993-1 Een voormalige veenkoepel bij De Zwaluwe (Gemeente Hoge en Lage Zwaluwe, N.Br.) TvW 2 (6-1993) 1 21-25
1993-1 Een kwestie van geld en organisatie: Dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen tijdens de zestiende eeuw TvW 2 (6-1993) 1 26-37
1993-1Glossarium van waterstaatstermen, De letter B TvW 2 (6-1993) 1 38-43
1993-2 De landschappelijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500 TvW 2 (11-1993) 2 47-57
1993-2 Een mislukte kolonisatie te Hoogersmilde: Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw TvW 2 (11-1993) 2 58-74
1993-2 Hollandse middeleeuwer in Duitsland geëerd TvW 2 (11-1993) 2 75-79
1993-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter D TvW 2 (11-1993) 2 80-84
1993-2 Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1992: (met aanvullingen uit 1991) TvW 2 (11-1993) 2 85-90
1994-1 Dijken en dijkvakken, De ketting en de schakels TvW 3 (5-1994) 1 1-12
1994-1 Schaalvergroting in de polders in Amstelland in de 17e en 18e eeuw TvW 3 (5-1994) 1 13-21
1994-1 Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940, De moeizame integratie van een netwerk TvW 3 (5-1994) 1 22-36
1994-1Glossarium van waterstaatstermen, De letters E, F, G TvW 3 (5-1994) 1 37-41
1994-2 Vreemde pennen en buitenlandse handen: De Nederlandse negentiende-eeuwse openbare werken in internationaal perspectief TvW 3 (11-1994) 2 43-51
1994-2 Bedijking en droogmaking van de "Drie Waterlandsche Meeren" tot aan de scheiding der gronden in 1628 TvW 3 (11-1994) 2 52-64
1994-2 Dijken en dijkrechten van de Krimpenerwaard voor 1430 TvW 3 (11-1994) 2 65-84
1994-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter H, I, J TvW 3 (11-1994) 2 85-89
1994-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1993 (met aanvullingen uit 1991 en 1992) TvW 3 (11-1994) 2 90-95
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen TvW 4 (5-1995) 1 3-8
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) De twee belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland TvW 4 (5-1995) 1 9-20
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Het afsluiten van stroomgeulen in de rivieren en estuaria: De ontwikkeling van deze techniek in Nederland TvW 4 (5-1995) 1 21-32
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse Noordzeekust TvW 4 (5-1995) 1 33-40
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717 TvW 4 (5-1995) 1 41-44
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Grepen uit de geschiedenis van de drainage in noordoost-Duitsland TvW 4 (5-1995) 1 45-46
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) Eeuwenoude irrigatiesystemen in Wallis, Zwitserland TvW 4 (5-1995) 1 47-52
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) De prehistorische landontginning in het dal van de Thisvi in zuidwest-Boeotie/midden Griekenland TvW 4 (5-1995) 1 53-58
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID)

Poleg en Herzliya: twee antieke afwateringssystemen in Israël TvW 4 (5-1995) 1 59-62
1995-1: Het 15e Congres van de International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) De verbetering van het Kabaramoeras TvW 4 (5-1995) 1 63-65
1995-2 De hulpverlening door de Oeconomische Tak na de watersnood van 1784 TvW 4 (11-1995) 2 67-82
1995-2 De Graftermeerpolder: Een negentiende-eeuwse droogmakerij tussen Schermer en Beemster TvW 4 (11-1995) 2 83-97
1995-2 Boekbespreking: A.M.A.J. Driessen, Watersnood tussen Maas en Waal, overstromingsrampen in het rivierengebied tussen 1780 en 1810 (Walburgpers Zutphen 1994) TvW 4 (11-1995) 2 98-99
1995-2Glossarium van waterstaatstermen, De letters C en K TvW 4 (11-1995) 2 100-105
1995-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1994 (met aanvullingen uit 1991 en 1993) TvW 4 (11-1995) 2 106-110
1996-1 Studies naar het ontstaan van stormvloeden in Nederland: Een beknopt historisch overzicht tot 1980, met biografische aantekeningen TvW 5 (5-1996) 1 1-10
1996-1 Zoeken naar ruimte TvW 5 (5-1996) 1 11-18
1996-1 Stoomgemalen als industrieel erfgoed TvW 5 (5-1996) 1 19-30
1996-1Glossarium van waterstaatstermen, De letters L, M, N TvW 5 (5-1996) 1 31-36
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Turfwinning in Laag-Nederland in de Middeleeuwen: Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het kustgebied TvW 5 (12-1996) 2 41-47
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust: Een verbond sinds de ijzertijd? TvW 5 (12-1996) 2 48-59
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 De moernering op de Zeeuwse eilanden TvW 5 (12-1996) 2 60-66
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Noord-Vlaanderen en de Noordwesthoek: een vergelijking TvW 5 (12-1996) 2 67-73
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van Holland vóór 1530 TvW 5 (12-1996) 2 74-80
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 De tanden van de waterwolf: De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende eeuw TvW 5 (12-1996) 2 81-91
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530: Beheerst gebruik van onontgonnen venen TvW 5 (12-1996) 2 92-97
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530

Discussieverslag studiedag turfwinning vóór 1530 TvW 5 (12-1996) 2 98-104
1996-2: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1995 (met aanvullingen uit 1993 en 1994) TvW 5 (12-1996) 2 105-109
1997-1 Landverlies aan de noordzijde van de Haarlemmermeer voornamelijk in de vijftiende en zestiende eeuw TvW 6 (5-1997) 1 1-7
1997-1 Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot geïntegreerd waterbeheer: Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschap TvW 6 (5-1997) 1 8-18
1997-1 Een kunstenaar in de waterstaat: interview met cineast Louis van Gasteren TvW 6 (5-1997) 1 19-26
1997-1 Peilingen TvW 6 (5-1997) 1 27-28
1997-1Glossarium van waterstaatstermen, De letter O TvW 6 (5-1997) 1 29-33
1997-2 Het recht op boezem: Rijnland en Rutgers van Rozenburg, De droogmaking van de Oosteinderpoel TvW 6 (11-1997) 2 35-45
1997-2 De Diemerdijk: De gevolgen van paalwormvraat in de 18e eeuw TvW 6 (11-1997) 2 46-52
1997-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 6 (11-1997) 2 53-54
1997-2 Landschapsontwikkeling in Brabant TvW 6 (11-1997) 2 55-56
1997-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter P TvW 6 (11-1997) 2 57-61
1997-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1996 (met aanvullingen uit 1995) TvW 6 (11-1997) 2 62-67
1998-1 Merktekens van stormvloeden aan de Nederlandse kust TvW 7 (5-1998) 1 1-6
1998-1 Een terugblik op de eerste tien jaar van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis (1986-1996) TvW 7 (5-1998) 1 7-16
1998-1 De levensloop van het gemaal Oude Rijn TvW 7 (5-1998) 1 17-28
1998-1 Op het gemaal: tien jaar Nederlandse Gemalenstichting 1987-1997 TvW 7 (5-1998) 1 29-31
1998-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 7 (5-1998) 1 32-34
1998-1 Boekbespreking: Johannes Schreiner, Der Schauzwang auf Deich und Schleuse: "Die dwanck op den dijck ind sluese", Die Entwicklung der Deichschauen am unteren Niederrhein vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Verlag für Regionalgeschichte, Kalkar: Heresbach Stiftung, Bielefeld 1995) TvW 7 (5-1998) 1 35-37
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Ten geleide TvW 7 (12-1998) 2 40
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Naar eenheid en eenvoud: De oprichting en ontwikkeling van de Rijkswaterstaat 1798-1850 TvW 7 (12-1998) 2 43-53
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat en de waterschappen: Wetgeving en procedures rond de verlening van vergunningen voor openbare werken TvW 7 (12-1998) 2 54-62
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Subsidiën of andere beneficiën uit de publieke schatkist: Subsidieverlening voor de waterstaatszorg in de negentiende en twintigste eeuw TvW 7 (12-1998) 2 63-74
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Uitgetekend en uitgemeten, De Algemene Dienst van Rijkswaterstaat TvW 7 (12-1998) 2 75-87
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat J.A. Ringers: grondlegger van de moderne waterstaat TvW 7 (12-1998) 2 88-96
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat De handen van 'het genie': Polderwerkers in de negentiende eeuw TvW 7 (12-1998) 2 97-105
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Nederlandse ingenieurs overzee: De ontwikkeling van de moderne irrigatie op Java, 1832-1942 TvW 7 (12-1998) 2 106-115
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Twee eeuwen Rijkswaterstaat: Een geschiedenis van drie golven van op- en neergang TvW 7 (12-1998) 2 116-124
1998-2: 200 jaar RijkswaterstaatGlossarium van waterstaatstermen, De letters Q en R TvW 7 (12-1998) 2 125-129
1998-2: 200 jaar Rijkswaterstaat Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1997 (met aanvullingen uit 1995 en 1996) TvW 7 (12-1998) 2 130-135
1999-1 Oorlog in het Noord-Hollandse polderland: Waterlinies en waterschappen tijdens de invasie van 1799 TvW 8 (5-1999) 1 1-9
1999-1 De oudste deltawerken van West-Europa: Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen TvW 8 (5-1999) 1 10-22
1999-1 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (1) TvW 8 (5-1999) 1 23-35
1999-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 8 (5-1999) 1 36-37
1999-1Glossarium van waterstaatstermen, De letter S: eerste gedeelte TvW 8 (5-1999) 1 39-45
1999-2 Claes Vastersz. Stierp (circa 1615-circa 1685): Landmeter te Akersloot in Noord-Holland TvW 8 (11-1999) 2 47-56
1999-2 De getijmolens van Middelburg TvW 8 (11-1999) 2 57-66
1999-2 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (2): Scheepvaartsluizen TvW 8 (11-1999) 2 67-80
1999-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter S: tweede gedeelte TvW 8 (11-1999) 2 81-88
1999-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1998 (met aanvullingen uit 1996 en 1997) TvW 8 (11-1999) 2 89-94
1999-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 8 (11-1999) 2 95
1999-2 Boekbespreking: Petra J.E.M. van Dam, Vissen in veenmeren, De sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, Hollandse Studiën 34 (Verloren, Hilversum 1998) TvW 8 (11-1999) 2 96-97
2000-1 De natuur herboren: De ecologische wending in het Nederlandse waterbeheer TvW 9 (5-2000) 1 1-18
2000-1 Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3), Overige objecten en slot TvW 9 (5-2000) 1 19-33
2000-1 Tussen algemeen en plaatselijk belang: De verwerping van Tak van Poortvliets ontwerp-Kanalenwet in 1879 TvW 9 (5-2000) 1 34-47
2000-1Glossarium van waterstaatstermen, De letters T en U TvW 9 (5-2000) 1 48-52
2000-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 9 (5-2000) 1 53
2000-2 Rijkswaterstaat en kerkenbouw in Friesland, 1824-1868 TvW 9 (11-2000) 2 55-66
2000-2 Schadevergoeding bij militaire inundaties: Van het ontzet van Leiden tot de Tweede Wereldoorlog TvW 9 (11-2000) 2 67-76
2000-2 Een dilemma: de Lek of de Linge?: De afwatering van de Vijfheerenlanden (1750-1825) TvW 9 (11-2000) 2 77-88
2000-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 1999 (met aanvullingen uit 1996, 1997 en 1998) TvW 9 (11-2000) 2 89-93
2000-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter V TvW 9 (11-2000) 2 94-99
2000-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 9 (11-2000) 2 100-101
2001-1 "Scuren ende diepen": De strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdamming in 1285, tot circa 1550 TvW 10 (5-2001) 1 1-11
2001-1 Een Biografisch Woordenboek van de Waterstaat van de twintigste eeuw TvW 10 (5-2001) 1 12-15
2001-1 Johan van Veen: Geboren 21 december 1893 te Uithuizermeeden, overleden 9 december 1959 te 's-Gravenhage. Werd onder meer bekend door: Studiedienst Benedenrivieren, Deltaplan TvW 10 (5-2001) 1 16-20
2001-1 Tijd voor waterkwaliteit, Wetgever, waterschap en de waterkwaliteitszorg 1900-1970 TvW 10 (5-2001) 1 21-32
2001-1Glossarium van waterstaatstermen, De letter W TvW 10 (5-2001) 1 33-39
2001-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 10 (5-2001) 1 40-41
2001-2 Aflaat en waterstaat, Bekommerde paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse zeedijken? TvW 10 (12-2001) 2 43-47
2001-2 Gerrit Jan van den Broek: Geboren 8 november 1879 te Dordrecht, overleden 6 oktober 1935 te Bad Nauheim. In 1909 gehuwd met jonkvrouw R.G.C. van Beijma thoe Kingma. Werd onder meer bekend door havenaanleg en het Rijkswegenplan TvW 10 (12-2001) 2 48-53
2001-2 Het ontstaan van het Sneekermeer in relatie tot de ontginning van een laagveengebied, 950-1300 TvW 10 (12-2001) 2 54-66
2001-2 Boekbespreking: J.N.H. Elerie, Weerbarstig land, Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest (diss. Groningen 1998) TvW 10 (12-2001) 2 67-68
2001-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2000 (met aanvullingen uit 1999) TvW 10 (12-2001) 2 69-75
2001-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 10 (12-2001) 2 76-77
2001-2Glossarium van waterstaatstermen, De letter Z TvW 10 (12-2001) 2 78-83
2002-1 Waterstaat bij Van Deventer: Uitwateringssluizen en -duikers op de Zeeuwse stadsplattegronden van Jacob van Deventer TvW 11 (5-2002) 1 1-5
2002-1 Een ingenieur met visie, prof.dr.ir. Willem Johan van Blommestein (1905-1985) TvW 11 (5-2002) 1 6-11
2002-1 Waterschapsconcentratie in Noord-Holland: De oprichting van Waterschap Het Lange Rond (1997) TvW 11 (5-2002) 1 12-24
2002-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 11 (5-2002) 1 25-27
2002-2

In memoriam ir. J.J. (Jan) Pilon (Amsterdam, 17 mei 1928 - Rotterdam, 5 juli 2002) TvW 11 (12-2002) 2 29
2002-2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland en zijn buren in de negentiende en twintigste eeuw TvW 11 (12-2002) 2 30-38
2002-2 Cornelis Willem Lely: Geboren 9 juni 1885 te Deventer, overleden 8 april 1932 te Aintree bij Liverpool. Gehuwd met C.W. Lodder. Kreeg vooral bekendheid door (berekeningen voor) rivierverbetering TvW 11 (12-2002) 2 39-46
2002-2 Boekbespreking: B. Dolfing, Waterbeheer geregeld? Een historisch bestuurskundige analyse van de institutionele ontwikkeling van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland 1600-1800 (zp, zd. ([diss. Leiden] 2000) TvW 11 (12-2002) 2 47-50
2002-2 Boekbespreking: K. d'Angremond en G.J. Schiereck (red.), Het verjaagde water, Roman van A. den Doolaard bezorgd door K. d'Angremond en G.J. Schiereck (Delft University Press, Delft 2001) TvW 11 (12-2002) 2 50-55
2002-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2001 (met aanvullingen uit 2000) TvW 11 (12-2002) 2 56-62
2002-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 11 (12-2002) 2 63-64
2003-1 Leeghwater, Schabaelje en Hoejewilt: De eerste en tweede druk van Leeghwaters Kleyne Chronycke vergeleken TvW 12 (5-2003) 1 1-10
2003-1 "Nooyt gehoorde hooge waeteren": Bestuurlijke, technische en sociale aspecten, in het bijzonder de hulpverlening, van de overstromingsramp in de Over-Betuwe in 1740-1741 TvW 12 (5-2003) 1 11-20
2003-1 Watersnoodramp van 1953 was te voorkomen TvW 12 (5-2003) 1 21-31
2003-1 Anton Adriaan Mussert: Geboren 11 mei 1894 te Werkendam, overleden 7 mei 1946 te 's-Gravenhage. Gehuwd met M. Witlam. Kreeg als ingenieur vooral bekendheid door het Amsterdam-Rijnkanaal en de wegenproblematiek TvW 12 (5-2003) 1 32-38
2003-1 Boekbespreking: P. Vesters (red.), De Stelling van Amsterdam, Harnas voor de hoofdstad (Matrijs, Utrecht 2003) TvW 12 (5-2003) 1 39-40
2003-1 Boekbespreking: Ludy Giebels, Hollands water, Het Hoogheemraadschap van Rijnland na 1857 (Matrijs, Utrecht 2002) TvW 12 (5-2003) 1 41-42
2003-1 Boekbespreking: R. Polderman en C.J.M. Tak, Gemalen ... het behouden waard (Nederlandse Gemalenstichting en Tak Architectenbureau, Arnhem 2001) TvW 12 (5-2003) 1 43-44
2003-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 12 (5-2003) 1 45-46
2003-2: Rijnland onbegrensd Voorwoord TvW 12 (12-2003) 2 49
2003-2: Rijnland onbegrensd Rijnland onbegrensd: watergrenzen en kennisgrenzen TvW 12 (12-2003) 2 50-58
2003-2: Rijnland onbegrensd Rijnland en Woerden TvW 12 (12-2003) 2 59-68
2003-2: Rijnland onbegrensd Rijnland en de rivieren: Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw TvW 12 (12-2003) 2 69-78
2003-2: Rijnland onbegrensd Het weer in Rijnland: Beschrijven of meten: een wereld van verschil TvW 12 (12-2003) 2 79-88
2003-2: Rijnland onbegrensd Eerst het zout en dan het zoet: Verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland TvW 12 (12-2003) 2 89-98
2003-2: Rijnland onbegrensd Een buur van formaat: Twintigste-eeuws waterbeheer in Amsterdam-West TvW 12 (12-2003) 2 99-106
2003-2: Rijnland onbegrensd Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2002 (met aanvullingen uit 2000 en 2001) TvW 12 (12-2003) 2 107-111
2004-1

Petrus de Sonnaville (1765-1837): Heemraad en dijkgraaf van de Schermeer, stadsarts en politicus TvW 13 (8-2004) 1 1-12
2004-1


Hoe innovatief is de Rijkswaterstaat?: Een langetermijn-analyse van de wegen, rivieren en kustverdediging (1950-2000) TvW 13 (8-2004) 1 13-28
2004-1 Kwetsbaar Holland: Of: hoe de laagste delen van Nederland steeds net aan een ramp ontsnapten TvW 13 (8-2004) 1 29-36
2004-1 Boekbespreking: J.L. Kool-Blokland, De Rand van 't Land, Waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Werken deel 13 (Middelburg 2003) TvW 13 (8-2004) 1 37-40
2004-1 Boekbespreking: Reactie op 'Gemalen bekeken en gewogen' door A.F.J. Niemeijer in het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12 (2003), p. 43-44 TvW 13 (8-2004) 1 41-42
2004-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 13 (8-2004) 1 43-44
2004-2 Eendenkooien in Rijnland in de vroegmoderne tijd TvW 13 (12-2004) 2 47-59
2004-2 Hendrik Wortman: Geboren te Amersfoort 25 maart 1859, overleden te Den Haag 21 oktober 1939. Ongehuwd. Kreeg bekendheid door havens en de Zuiderzeewerken TvW 13 (12-2004) 2 60-68
2004-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2003 (met aanvullingen uit 2001 en 2002) TvW 13 (12-2004) 2 69-75
2004-2 Boekbespreking: Wim Coster, Leven met het water in de IJsseldelta, Een waterschapsgeschiedenis. IJsselacademie publicatie nr. 158 (Kampen 2002) TvW 13 (12-2004) 2 76-77
2004-2 Boekbespreking: Willem van der Ham, Meester van de Zee, Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 (Balans, Amsterdam 2003) TvW 13 (12-2004) 2 77-80
2004-2 Boekbespreking: J. Hagen, Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden- en Zuid-Friesland, Verzamelinventaris van de gedeponeerde archieven van het voormalige waterschap Boarnferd 1754-1983 (Wetterskip Boarn en Klif, Joure 2000) TvW 13 (12-2004) 2 80-81
2004-2 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 13 (12-2004) 2 82-83
2005-1 De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee: Een waterstaatkundige ommekeer in Zuidwest-Friesland omstreeks 1200-1220 TvW 14 (8-2005) 1 1-10
2005-1 Max Bongaerts TvW 14 (8-2005) 1 11-21
2005-1 Boekbespreking: W. van Ravesteijn en J. Kop (red.), Bouwen in de Archipel, Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië 1800-2000 (Walburg Pers, Zutphen 2004) TvW 14 (8-2005) 1 22-26
2005-1 Boekbespreking: Jan van den Noort, De hand in eigen boezem, Waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003 (Verloren, Hilversum 2003) TvW 14 (8-2005) 1 26-28
2005-1 Boekbespreking: Hans Willems en Bram Steketee, Verboden Kringen, Vrije schootsvelden en innundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e eeuw (Adr. Heinen, 's-Hertogenbosch 2003) TvW 14 (8-2005) 1 29-30
2005-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 14 (8-2005) 1 31-32
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404

Woord vooraf TvW 14 (8-2005) 2 35-36
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404

Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen: Een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité TvW 14 (8-2005) 2 37-47
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Het fysisch-geografisch onderzoek en de ontstaansgeschiedenis van westelijk Zeeuws-Vlaanderen: een status quaestionis TvW 14 (8-2005) 2 48-58
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Het verzwolgen cultuurlandschap: Archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen TvW 14 (8-2005) 2 59-68
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie?: Een methodologische bijdrage toegepast op een deel van westelijk Zeeuws-Vlaanderen TvW 14 (8-2005) 2 69-78
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 1404 in Vlaanderen: De eerste Sint-Elisabethsvloed in het licht van de waterstaatsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte TvW 14 (8-2005) 2 79-89
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404 TvW 14 (8-2005) 2 90-95
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Van Boterzande tot Wevelswaele: Archeologische gegevens van verdronken dorpen in West-Zeeuws-Vlaanderen TvW 14 (8-2005) 2 96-106
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2004 (met aanvullingen uit 2003) TvW 14 (8-2005) 2 116-120
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Boekbespreking: W. van der Ham en I. Jacobs (red.), Hoge dijken, diepe gronden, Land en water tussen Rotterdam en Gouda: een geschiedenis van Schieland (Matrijs, Utrecht 2004) TvW 14 (8-2005) 2 121-123
2005-2: Mens, water en landschap, De Sint-Elisabethsvloed van 1404 Boekbespreking: J. Drewes e.a. (red.), Alkmaar, stad en regio, Alkmaar en omgeving in de Late Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd. Alkmaarse historische reeks XII (Verloren, Hilversum 2004) TvW 14 (8-2005) 2 123-126
2006-1 Besluitvorming rond de droogmaking van de Vierambachtspolder TvW 15 (8-2006) 1 1-11
2006-1 Een spiraal van waterbouw en natuurgeweld: de beteugeling van de Sampeanrivier, Oost-Java, vanuit ecologisch perspectief, 1832-1995 TvW 15 (8-2006) 1 12-27
2006-1 Van Waterstaat tot Wederopbouw: Het leven van dr.ir. Johannes Aleidis Ringers (1885-1965) TvW 15 (8-2006) 1 28-37
2006-1 Peilingen, Mededelingenrubriek TvW 15 (8-2006) 1 38-39
2006-1 Boekbespreking: De Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis, Themanummer Holland, Historisch Tijdschrift 36(2004)3, 128-312 TvW 15 (8-2006) 1 40-42
2006-1 Boekbespreking: A. van 't Riet, Meeten, boren en besien. Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, Hilversum 2005) TvW 15 (8-2006) 1 42-45
2006-2 Onder de Biesbosch: Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard TvW 15 (12-2006) 2 47-65
2006-2 Victor Jean Pierre de Blocq van Kuffeler TvW 15 (12-2006) 2 66-77
2006-2 Bibliografie Nederlandse Waterstaatsgeschiedenis: Overzicht van literatuur betreffende de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis verschenen in 2005 (met aanvullingen uit 2002, 2003 en 2004) TvW 15 (12-2006) 2 78-82
2006-2 Boekbespreking: Tom van der Aalst e.a. Honderd jaar Bergsche Maas, de scheiding van Maas en Waal (Pictures Publishers, Wijk en Aalburg 2004) TvW 15 (12-2006) 2 87-88
2006-2 Boekbespreking: Maurits Willem Ertsen, Prescribing perfection, emergence of an engineering irrrigation design approach in the Netherlands East Indies and its legacy, 1830-1990 (diss. Delft 2005) TvW 15 (12-2006) 2 89-92
2006-2 Boekbespreking: M. van Tielhof en P.J.E.M. van Dam, Waterstaat in stedenland, Het Hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 (Matrijs, Utrecht 2006) TvW 15 (12-2006) 2 93-94
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven Ten geleide TvW 16 (8-2007) 1 1
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven Lost villages - the Dutch way: De dynamiek van land en water en de verdronken oorden in westelijk Noord-Brabant TvW 16 (8-2007) 1 2-10
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven New Orleans aan het IJ?: Een waardering van moderne en oude dijkdoorbraken TvW 16 (8-2007) 1 11-18
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven 1825: de "vergeten" watersnood TvW 16 (8-2007) 1 19-26
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven Dr.ir. J.A. Ringers en de landsverdediging: Of: hoe in 1939 een burger het leger te hulp schoot TvW 16 (8-2007) 1 27-33
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven The development of modern river management in Japan TvW 16 (8-2007) 1 34-45
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven Rijnoeverstaten in de Europese Unie ondernemen acties na vergiftigings- en overstromingsrampen TvW 16 (8-2007) 1 46-55
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven "Een werkzaam leven in dienst van de waterstaatsgeschiedenis": laudatio uitgesproken op donderdag 2 november 2006 ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Gerard van de Ven als hoogleraar waterstaatsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam TvW 16 (8-2007) 1 56-60
2007-1: Ramp en reactie, Bijdragen aan het symposium bij het afscheid van prof.dr. G.P. van de Ven Lijst van publicaties van Gerard (G.P.) van de Ven TvW 16 (8-2007) 1 61-66
2007-2 Doordachte dieptelijnen op Rotterdamse rivierkaarten: De Nieuwe Maas in 1697 door Pierre Ancelin gekarteerd TvW 16 (12-2007) 2 69-92
2007-2 "Het licht op den kandelaar en niet in de duisternis gewandeld": Hendrik Verdonk en andere negentiende-eeuwse plannenmakers TvW 16 (12-2007) 2 93-107
2007-2 "'t voornaamste onderwerp in Holland": De betekenis van koning Lodewijk voor de nationale waterstaatszorg (1806-1810) TvW 16 (12-2007) 2 108-119
2007-2 Boekbespreking: Helga S. Danner e.a. (red.), Polder pioneers, The influence of Dutch engineers on water management in Europe, 1600-2000, Nederlandse Geografische Studies 338 (Utrecht 2005). 177 blz. geïll., ISBN 90-6809-378-9 TvW 16 (12-2007) 2 120-122
2007-2 Peilingen TvW 16 (12-2007) 2 123-124
2008-1 "De Stadsdocke van Middelburgh": De geschiedenis van het oudste getijdevrije havendok van Nederland TvW 17 (6-2008) 1 1-12
2008-1 Boden en bussen: Waterschapsboden en hun ambtsinsigne in Noord-Holland rond 1800 TvW 17 (6-2008) 1 13-21
2008-1 Waardig voortbouwen in aangegeven richting: Ontwikkeling en voortbestaan van een Nederlands-Indische irrigatiebenadering TvW 17 (6-2008) 1 22-31
2008-1 Boekbespreking: Willem van Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken (Amsterdam 2007) TvW 17 (6-2008) 1 32-34
2008-1 Peilingen TvW 17 (6-2008) 1 35
2008-2 Vijfentwintig peilingen naar Nederland en het water TvW 17 (12-2008) 2 37-46
2008-2 Boeren op het moer of blij met de klei: Disciplines in dicussie over de ontginningsgeschiedenis van Eemland TvW 17 (12-2008) 2 47-61
2008-2 Willem Jacobus Hendrikus Harmsen TvW 17 (12-2008) 2 62-71
2008-2 Boekbespreking: Tom Sintobin (red.), "Getemd maar rusteloos". De Zuiderzee verbeeld - een multidisciplinair onderzoek (Uitgeverij Verloren; Hilversum 2008) TvW 17 (12-2008) 2 72-74
2008-2 Boekbespreking: Alex van Heezik, Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid of de opkomst en ondergang van het streven naar de normale rivier (HTN Historische Producties, Den Haag/Haarlem 2007) TvW 17 (12-2008) 2 74-77
2009-1 Actieve ontginners of slimme investeerders?: De kartuizers van Monnikhuizen bij Arnhem: goederenbezit en watermanagement TvW 18 (6-2009) 1 1-6
2009-1 Het Bildt (1505): De oudste 'renaissancepolder' van Nederland? TvW 18 (6-2009) 1 7-19
2009-1 Boekbespreking: Paul de Schipper, De slag om de Oosterschelde (Amsterdam/Antwerpen 2008) TvW 18 (6-2009) 1 20-21
2009-1 Peilingen TvW 18 (6-2009) 1 22-24
2009-2

De Westerschelde, natuurlijk?: Verdieping van en ontpoldering langs de Westerschelde in historisch perspectief geplaatst TvW 18 (12-2009) 2 25-39
2009-2 Eerbiedwaardig of uit de tijd?: De positie van de waterschappen tussen 1795 en 1870 TvW 18 (12-2009) 2 40-50
2009-2 Boekbespreking: J.P.A. Louman, Fries waterstaatsbestuur. Een geschiedenis van waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970 (Amsterdam 2007 TvW 18 (12-2009) 2 51-52
2009-2 Peilingen TvW 18 (12-2009) 2 53-56
2010-1 Drijven of drooghouden?: Inundatie als landbouwmethode in Hollands Noorderkwartier, zestiende - negentiende eeuw TvW 19 (6-2010) 1 1-14
2010-1 Lage dijken, overstroming en bemesting: Het einde van de "bemesting" van de polders op en rond het Kampereiland tijdens de negentiende en twintigste eeuw TvW 19 (6-2010) 1 15-19
2010-1 Gelegenheidsglazen van waterschappen: Een levend(ig)e traditie TvW 19 (6-2010) 1 20-32
2010-1 Boekbespreking: Tim Soens, De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)(Gent 2009) TvW 19 (6-2010) 1 33-35
2010-1 Boekbespreking: Willem van der Ham, Hollandse polders (Amsterdam 2009) TvW 19 (6-2010) 1 35-38
2010-1 Peilingen TvW 19 (6-2010) 1 39-43
2010-2 Van 'niemandsland' tot Meerschap: Duizend jaar waterstaat in Haren bewesten de Hondsrug TvW 19 (12-2010) 2 45-56
2010-2 Waar lag de Tieselenswaard?: De ligging van een verdronken en vergeten polder onder Dordrecht nader bepaald TvW 19 (12-2010) 2 57-66
2010-2


De verdieping van een artikel over de Westerschelde: Discussiedossier TvW 19 (12-2010) 2 67-77
2010-2 Boekbespreking: Cordula Rooijendijk, Waterwolven, Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers (Amsterdam.Antwerpen 2009) TvW 19 (12-2010) 2 78-80
2010-2 Boekbespreking: Jan van den Noort, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Hilversum 2009) TvW 19 (12-2010) 2 80-81
2010-2 Peilingen TvW 19 (12-2010) 2 82-87
2011-1 "Omme sgmenen lants beste wylle": Het ontstaan van het Waterschap Veluwe (1328-1575) TvW 20 (6-2011) 1 1-10
2011-1 "In reddeloozen toestand gebragt": De geoctrooieerde Vervening in de Krimpenerwaard, 1778-1916 TvW 20 (6-2011) 1 11-23
2011-1 "Een beter systeem is later nooit gevonden": De opleiding tot irrigatie-ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft, 1850-1980 TvW 20 (6-2011) 1 24-38
2011-1 Achter het Polderlands TvW 20 (6-2011) 1 39-46
2011-1 Peilingen TvW 20 (6-2011) 1 47-51
2011-2

De oudste dijk van Zeeland?: Vondst van een dijkje en terp uit de Romeinse tijd opWalcheren TvW 20 (12-2011) 2 53-61
2011-2 Inundatie van de Wieringermeer in april 1945: Reconstructie van de dijkdoorbraak en overstroming TvW 20 (12-2011) 2 62-74
2011-2 Achter het Polderlands TvW 20 (12-2011) 2 75-83
2011-2 Boekbespreking: A.A.B. van Bemmel, De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland (Hilversum 2009) TvW 20 (12-2011) 2 84-86
2011-2 Boekbespreking: D.M. van der Schrier, Overijsselse waterstaat in de kaart gekeken (Kampen 2011) TvW 20 (12-2011) 2 86-88
2011-2 Boekbespreking: Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864 (Hilversum 2011) TvW 20 (12-2011) 2 88-92
2011-2 Boekbespreking: Alex van Heezik, De Kering, Over de bouwers van de Stormvloedkering Oosterschelde (Diemen 2011) TvW 20 (12-2011) 2 92-94
2011-2 Peilingen TvW 20 (12-2011) 2 95-100
2012-1-2 Denken over natuurrampen: Overstromingen en de amfibische cultuur TvW 21 (1-2012) 1-2 1-10
2012-1-2 Voor als de dijken doorgingen: Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw TvW 21 (1-2012) 1-2 11-22
2012-1-2 "Het voordeel eener dubbele defensie": Compartimentering van dijkringen als amfibische strategie TvW 21 (1-2012) 1-2 23-38
2012-1-2 Natuur en cultuur: Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861 TvW 21 (1-2012) 1-2 39-47
2012-1-2 Herinneringscultuur van overstromingsrampen: Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied TvW 21 (1-2012) 1-2 48-57
2012-1-2

Pennenstrijd over een watersnood: Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van "Keert u tot Hem die slaat" (1825) TvW 21 (1-2012) 1-2 58-68
2013-1 Frederik Barbarossa en de Noda in 1165 TvW 22 (5-2013) 1 1-5
2013-1 De Generale Prins Willempolder: bedijking en bevolking 1650-1655; investeringsmotieven en bevolkingspolitiek TvW 22 (5-2013) 1 6-17
2013-1 Internationale polders in Zuidwest-Nederland: Een bijzonder aspect van de waterstaat van voor de grote fusiegolf TvW 22 (5-2013) 1 18-25
2013-1 Boekbespreking: Marc de Vleesschauwer, Van water landt, van landt weder water, Waterstaat en waterhuishouding in midden-Zeeuws-Vlaanderen, 1600-1999, Geoarcheological en Bioarcheological Studies 14 (Amsterdam 2012) TvW 22 (5-2013) 1 26-28
2013-1 Boekbespreking: Margriet Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, Waterschapskroniek Vallei & Eeem 1616-2011 (Utrecht/Leusden 2011) TvW 22 (5-2013) 1 28-30
2013-1 Peilingen TvW 22 (5-2013) 1 31-35
2013-2 Amfibische cultuur: Een vierde strategie TvW 22 (11-2013) 2 37-44
2013-2 "Pour servir de mémoire à la postérité": Herinneringscultuur en overstromingen in het vroegmoderne Namen TvW 22 (11-2013) 2 45-56
2013-2

Cruquius' aanpak van het Goereese Gat: De casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw TvW 22 (11-2013) 2 57-68
2013-2 Boekbespreking: Bram Steketee en Hans Willems, Vier eeuwen wateroverlast langs de Maas, Het waterbeheer van de Maaspolders en de stad 's-Hertogenbosch (Utrecht 2013) TvW 22 (11-2013) 2 69-70
2013-2

Boekbespreking: Erik Driessen, Tranen op het land, Zeeuwen en Brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp (Lelystad 2013) en Eva Vriend, Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moet zijn (Amsterdam 2013) TvW 22 (11-2013) 2 70-74
2013-2 Peilingen TvW 22 (11-2013) 2 75-80
2014-1 Laatmiddeleeuwse waterstaatskundigen in Vlaanderen: Onderzoek naar effecten van het Brugs kanaal op het Zwin, 1514 TvW 23 (5-2014) 1 1-16
2014-1 Een discussie met twee historisch geografen: Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes in de Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-2011 TvW 23 (5-2014) 1 17-38
2014-1 Peilingen TvW 23 (5-2014) 1 39-44
2014-2 De Heimanswetering en het Utrechts-Hollandse vredesverdrag van 1202 TvW 23 (12-2014) 2 45-55
2014-2 Rijswerk in slikken: De rampzalige bedijkingen van het Verdronken Land van Zuid-Beveland, 1852-1863 TvW 23 (12-2014) 2 56-68
2014-2 Het water aan de lippen: De geslaagde aanpal van de financiële malheur van de waterschappen in het midden van de vorige eeuw TvW 23 (12-2014) 2 69-81
2014-2Discussiedossier: Ontginning Eemmoeras: * Bont, Chris de, 'Dood tij' * Zeiler, Frits David, 'Een moeras van 'eemoties' * Mijnssen-Dutilh, M., 'Het Eemmoeras en de ontginning van Bunschoten en Eemnes, De discussie met de historisch-geografen voortgezet' * Borger, Guus J., 'De geheimen van het Eemland' TvW 23 (12-2014) 2 82-90
2014-2 Peilingen TvW 23 (12-2014) 2 91-96
2015-1 Ten geleide TvW 24 (6-2015) 1 1-2
2015-1 Hulpverlening in 's-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861 TvW 24 (6-2015) 1 3-10
2015-1 Waarom overkomt ons dit?!: Religieuze perceptie van grootschalige overstromingen in het Gelders rivierengebied in de periode 1741-1861 TvW 24 (6-2015) 1 11-16
2015-1 Ysdammen en yskroppingen: Visie op ijsbestrijding in de grote rivieren gedurende de achttiende eeuw bij een geleerd genootschap TvW 24 (6-2015) 1 17-23
2015-1

"Voor de ongelukkigen van de watersnood": Historisch onderzoek naar de donormotieven bij watersnoden in de negentiende eeuw TvW 24 (6-2015) 1 24-37
2015-1 De overstromingsramp van 12/13 maart 1906 in het waterschap Oud-Vossemeer: Leerprocessen en omgangsstrategieën in de Zeeuwse polder TvW 24 (6-2015) 1 38-46
2015-1 Boekbespreking: Jean Loicq, Les noms de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. In: Dictionnaire analytique et historique. Mémoires de la Commission Royale de Toponymie en de Dialectologie, section Wallonne, 26. (Leuven en Parijs 2014) TvW 24 (6-2015) 1 47-49
2015-1 Boekbespreking: Ton Burgers, Nederlands grote rivieren, Drie eeuwen strijd tegen overstromingen (Utrecht 2014) TvW 24 (6-2015) 1 49-50
2015-1 Boekbespreking: Aad de Klerk, De oude kaarten van Zeeland, Stad en dorp, land en water in vier eeuwen cartografie (Zwolle 2015) TvW 24 (6-2015) 1 50-51
2015-1 Boekbespreking: J.H. Notenboom, Verkwanseld erfgoed, Landbouwbedrijf van de Gemeente Groningen bij de Dollard, 1896-1986 (Bedum 2013) TvW 24 (6-2015) 1 51-52
2015-1 Peilingen TvW 24 (6-2015) 1 53-60
2015-2 Het ontstaan van Groot- en Klein-Kieldrecht (1680-1690): Bedijkingen in het Staats-Spaanse grensgebied bij Hulst TvW 24 (12-2015) 2 61-69
2015-2 De paalworm in Hollandse zeedijken TvW 24 (12-2015) 2 70-81
2015-2 Stoomgemaal bij Tacozijl vroeg voorbeeld van de Delftse school TvW 24 (12-2015) 2 82-86
2015-2 Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland: Het ontstaan van een mythe TvW 24 (12-2015) 2 87-98
2015-2 Boekbespreking: Carla de Wilt, Landlieden en hoogheemraden. De bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer en de participatiecultuur in Delfland in de zestiende eeuw(Verloren, Hilversum 2015) TvW 24 (12-2015) 2 99-101
2015-2 Boekbespreking: Diederik Aten en Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstromingen van 1916 in Waterland en Zaanstreek (Pirola, Schoorl 2015) TvW 24 (12-2015) 2 101-103
2015-2 Peilingen TvW 24 (12-2015) 2 104-112
2016-1 Ten geleide TvW 25 (7-2016) 1 3
2016-1 Speech Deltacommissaris Wim Kuijken TvW 25 (7-2016) 1 4-7
2016-1 Waterstaatserfgoed en de grote verhalen van de waterstaatsgeschiedenis TvW 25 (7-2016) 1 8-15
2016-1 Spijkers op laag water?: Financiële aspecten van het Nederlandse waterbeheer TvW 25 (7-2016) 1 16-23
2016-1


De rol van het recht bij het verwezelijken van waterveiligheid: Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst TvW 25 (7-2016) 1 24-33
2016-1 Peilingen TvW 25 (7-2016) 1 34-38
2016-2 De bedijkers van de polder Charlois in 1460 TvW 25 (12-2016) 2 39-46
2016-2 Buitenlandse inmenging in onze rivieren: Twee eeuwen Centrale Commissie voor de Rijnvaart TvW 25 (12-2016) 2 47-58
2016-2 Waardering en selectie van cultuurhistorische waardevolle duikers en sluizen in Zeeland TvW 25 (12-2016) 2 59-71
2016-2 Boekbespreking: Han Meyer, De staat van de Delta. Waterwerken, stadsontwikkeling en natievorming in Nederland (Van Tilt, Nijmegen 2016) TvW 25 (12-2016) 2 72-73
2016-2 Boekbespreking: Hillebrand Ehrenburg en Marcel Meyer, Bouwen aan de Wilde Kust. Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot 1945 (Volendam 2015) TvW 25 (12-2016) 2 73-74
2016-2 Boekbespreking: Henk van de Laak, De Dienstkring. De voordeur van Rijkswaterstaat (Den Haag 2016) TvW 25 (12-2016) 2 74-75
2016-2 Boekbespreking: Bertus Wouda,Watervluchtelingen verzorgd en verguisd. Hulpverlening in Bunschoten, Eemdijk en Spakenburg na de overstroking van het eemland in 1916 (Spakenburg 2016) TvW 25 (12-2016) 2 76-77
2016-2 Boekbespreking: Jan Schild, Leven met water. Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen Schild & Peetoom ism Stichting Mooi Marken, Marken 2015) TvW 25 (12-2016) 2 77-78
2016-2 Peilingen TvW 25 (12-2016) 2 79-86
2017-1 Cornelis van Alphen en de afdamming van het Doelse gat: Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de Tachtigjarige Oorlog TvW 26 (9-2017) 1 3-12
2017-1 Waarslieden in de Krimpenerwaard in de zeventiende eeuw TvW 26 (9-2017) 1 13-24
2017-1 Duikers, sluizen en kadewerken langs de Lek bij Vianen: Sporen van watermanagement bij archeologisch onderzoek in het kader van 'Ruimte voor de Lek' TvW 26 (9-2017) 1 25-32
2017-1 Het verhaal van Hans Brinker: Was het wel zijn vinger? Was het wel een dijk? TvW 26 (9-2017) 1 33-42
2017-1 Boekbespreking: Guus J. Borger, Frits H. Horsten, Johan F. Roest, De dam bij Hoppenesse. Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel 1250-1600 (Verloren, Hilversum 2016) TvW 26 (9-2017) 1 43-46
2017-1 Boekbespreking: Michiel Bartels (red.) Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen (Publicaties Stichting Archeologie West-Friesland 2, Hoorn 2016) TvW 26 (9-2017) 1 46-49
2017-1 Boekbespreking: Hans Buiter en Roger Staat, Nederland Kanalenland. Een reis langs twaalf kanalen (Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij, Amsterdam 2016) TvW 26 (9-2017) 1 49-51
2017-1 Boekbespreking: Guido van den Eynde en Lauran Toorians (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Tilburg Zuidelijk Historisch Contact, Verloren, Hilversum 2016) TvW 26 (9-2017) 1 51-52
2017-1 Peilingen TvW 26 (9-2017) 1 53-62
2017-2 Bij het overlijden van prof.dr. G.P. van de Ven (1941-2017) TvW 26 (12-2017) 2 67-68
2017-2 De waterhuishouding rond Oudenbosch TvW 26 (12-2017) 2 69-76
2017-2 De Zeeuwse spoorweg en de afdammingen van Oosterschelde en Sloe: België tegen Nederland met drie internationale "arbiters" TvW 26 (12-2017) 2 77-90
2017-2 De Waterwolf en de Russische Beer: Uitvoering en effect van de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (1952-1991) afgezet tegen het begrip meerlaagsveiligheid TvW 26 (12-2017) 2 91-104
2017-2 Boekbespreking: John Lonnquest, Bert Toussaint, Joe Manous Jr. en Maurits Ertsen (Eds.), Two centuries of Experience in Water Resources Management. A Dutch-US Retrospetive (Alexandria, Virginia 2014) TvW 26 (12-2017) 2 105-107
2017-2 Boekbespreking: Beatrijs van Dijk, Sil van Doornmalen, Ellen Nieboer en Hildo van Engen, Tussen Dijkstoel en dorpspoldr. De 474 voorlopers van Waterschap Rivierenland (Tiel 2018) TvW 26 (12-2017) 2 108-109
2017-2 Peilingen TvW 26 (12-2017) 2 110-118
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Voorwoord TvW 27 (10-2018) 1-2 1-2
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis De staat van het water in de geschiedenis TvW 27 (10-2018) 1-2 3-23
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Van 1993 tot nu: Enkele observaties van beleidsontwikkelingen in het waterbeheer TvW 27 (10-2018) 1-2 24-46
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Verandering en continuïteit in de polder: De institutionele ontwikkeling van het waterschap in de periode 1992-2017 TvW 27 (10-2018) 1-2 47-70
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Vijfentwintig jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis TvW 27 (10-2018) 1-2 71-78
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Eric H. Ash, The Draining of the Fens. Projectors, politics, and state building in early modern Eng- land. Baltimore: Johns Hopkins University Press 2017, 398 pp., ISBN 9781421422008, hb TvW 27 (10-2018) 1-2 79-80
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Wim Hagoort, Het hoofd boven water. De geschiedenis van de Gelderse zeepolder Arkemheen, ge- meenten Nijkerk en Putten 1356 (806)-1916. Nijkerk: Nabij Prodcties 2018, 683 pp., ISBN 9789492055521, pb TvW 27 (10-2018) 1-2 81-86
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Willem van der Ham, Ooggetuigen van de watersnood 1953. Meppel: Boom Geschiedenis 2018, 272 pp., ISBN 9789024420414, pb TvW 27 (10-2018) 1-2 86-89
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Willem van Ham en Karel Leenders, Polders in kaart. Noord-West Brabant 1565-1590. Zwolle: WBooks i.s.m. Kunstcommissie Waterschap Brabantse Delta 2018, 128 pp. + 2 losse uitvouwbare kaarten. ISBN 978-94-625-8257-6, hb TvW 27 (10-2018) 1-2 89-92
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Paul Kempeneers, e.a., De Vlaamse waternamen. verklarend en geïllustreerd woordenboek. Deel I: De provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Werken van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, Vlaamse afdeling 29. Leuven, Parijs, Bristol, CT: Peeters 2016, 426 pp., ISBN 978-90-429-3343-9, hb TvW 27 (10-2018) 1-2 92-93
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800. Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis IV. Hilversum: Verloren 2017, 332 pp. ISBN 978-90-8704-688-0, pb TvW 27 (10-2018) 1-2 93-96
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Reinoud Rutte en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 Stadplattegronden uit 1545-1575. Schakels tussen verleden en heden. Bussum: Thoth 2018, 516 pp., ISBN 9789077699171, hb. Cartografie Yvonne van Mil TvW 27 (10-2018) 1-2 96-98
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Boekbespreking: Rick Scholten, Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal. Verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg. Epe: Uitgeverij Gelderland 2017, 244 pp., ISBN 9789491826528, hb TvW 27 (10-2018) 1-2 98-100
2018-1/2: Jubileumnummer, 25 jaar Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis Peilingen TvW 27 (10-2018) 1-2 101-110
2019-1 Voorwoord TvW 28 (7-2019) 1 1-2
2019-1 Dijkbouw in Zuidwest-Nederland, 1400-1906: Naar veilige dijken in het krachtenveld van over- stromingen, risicobepaling en veranderende kennis TvW 28 (7-2019) 1 3-16
2019-1 Kommer om kwellend water in de Krimpenerwaard: Ouderkerk versus Lekkerkerk, 1560-1813 TvW 28 (7-2019) 1 17-27
2019-1 Over Doorslag en Gein TvW 28 (7-2019) 1 28-35
2019-1

De ramp van 1953 en de dijken in West-Brabant TvW 28 (7-2019) 1 36-39
2019-1 Boekbespreking: Bert Buizer, Piet Veel en Hans van Weenen (red.), Atlas van het Oer-IJ gebied. Beverwijk: Stichting Oer-IJ/Wormerveer: Uitgeverij Noord-Holland 2018, 228 pp., ISBN 978949233510 4, pb. TvW 28 (7-2019) 1 40-41
2019-1 Boekbespreking: Daan van Rijn, Jaap van Raaij & Rutger Polderman, Tussen stoom en stroom. De rol van de ver- brandingsmotor in de Nederlandse polder- en boezembemaling. De Nederlandse Gemalenstichting/Hilversum: Verloren 2017, 233 pp., ISBN: 978 90 8704 687 3, hb. TvW 28 (7-2019) 1 41-43
2019-1 Boekbespreking: S. Gerritsen met bijdragen van C.P. Schrickx en D.M. Duijn, Wonen aan een wiel. Archeologisch onderzoek naar de middeleeuwse doorbrak van de Klamdijk en de 17de-eeuwse nederzetting Lutjesschardam tussen West-Friesland en de Zeevang. West-Friese Archeologische Rapporten 115 (Hoorn 2018) TvW 28 (7-2019) 1 43-44
2019-1 Boekbespreking: Helga Ullrich-Scheyda & Bert Thissen, Johanna Sebus und das Hochwasser von 1809. Neues Licht auf das Heldenepos und auf die Katastrophe. Beiträge zur klevischen Geschichte 3 (Kleef: Klevischer Veein für Kulotur und Geschichte 2017, 159 pp., ISBN 978-3-936813-13-5, pb TvW 28 (7-2019) 1 44-45
2019-1 Peilingen TvW 28 (7-2019) 1 46-60
2019-2 De dijkgraaf: Toen en nu: Een hommage aan Jaap IJff (1929-2019) TvW 28 (12-2019) 2 61-62
2019-2 De dijkgraaf: Toen en nu TvW 28 (12-2019) 2 63-77
2019-2 Zingen om het hoofd boven water te houden TvW 28 (12-2019) 2 78-91
2019-2 Zwartwoude op Ameland TvW 28 (12-2019) 2 92-101
2019-2


Discussiedossier Zwartwoude TvW 28 (12-2019) 2 102-104
2019-2 Het Grand Canal du Nord TvW 28 (12-2019) 2 105-119
2019-2 Boekbespreking: Jos Arts e.a. (red.), Builders and planners. A history of land-use and infrastructure planning in the Netherlands. Delft: Academische Uitgeverij Eburon 2016, 521+xii pp., ISBN 978-94-6301- 031-3, hb. Bert Toussaint (red.), Modern wereldwonder. Geschiedenis van de Deltawerken. Amsterdam: Boom 2018, 448 pp., ISBN 978-90-2442-373-6, hb TvW 28 (12-2019) 2 120-122
2019-2 Boekbespreking: Bas Bevaart e.a. (red.), Vier eeuwen militaire inundaties rond ’s-Hertogenbosch. Water, eeuwenlang de beste verdediging. Een zegen, maar ook een kwelling. ’s-Hertogenbosch: Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch 2018, 299 pp., ISBN 978-90-9030933-0, hb. Joost Findhammer e.a. (red.), Zuiderwaterlinie Noord-Brabant. Een open boek, ’s-Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant 2018, 349 pp., ISBN 978-90-828470-0-0, hb TvW 28 (12-2019) 2 122-124
2019-2 Boekbespreking: Lotte Jensen, Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd. Nijmegen: Uitgeverij VanTilt 2018, 64 pp., ISBN 978 94 6004 404 5, 2018, pb TvW 28 (12-2019) 2 124-125
2019-2 Boekbespreking: Thea & Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren! De Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 35 (Wormer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2019) 146 pp., ISBN 978-94-92335-12-8, pb. (www.uitgeverij-noord-holland.nl) TvW 28 (12-2019) 2 126-130
2019-2 Peilingen TvW 28 (12-2019) 2 131-140
2020-1 Voorwoord TvW 29 (6-2020) 1 1-2
2020-1 ’s-Hertogenbosch, een onneembare stad midden in een meer.: Hulpverlening en preventie tijdens watersnoden 1740-1795 TvW 29 (6-2020) 1 3-9
2020-1 De dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord.: Een ‘Nationale Ramp’ of niet? Reacties op en discussies rond het debat TvW 29 (6-2020) 1 10-19
2020-1 Waren de oudste kades heggen?: Twee verwante woorden voor mogelijk ook verwante zaken TvW 29 (6-2020) 1 20-25
2020-1 Boekbespreking: Loek Zoon (red.), Broek en Waterland. Regionale samenwerking en conflicten, 1282-1811. Hilversum: Verloren 2019, 224 pp., ISBN 978-90-8704-809-9, hb. TvW 29 (6-2020) 1 26-27
2020-1 Boekbespreking: Jan Renette, Mijn Holland. Tussen land en zee. Balma (Frankr.): Photographe sans Frontières 2018, 300 pp., ISBN: 979-10-93140-04-9, hb. TvW 29 (6-2020) 1 27-28
2020-1 Boekbespreking: Marieke van Delft & Reinder Storm, De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten. Tielt: Lannoo, i.s.m. Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) & Allard Pierson | De Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2019, 400 pp., ISBN 978-94-014-59075-4, hb. TvW 29 (6-2020) 1 28-31
2020-1 Peilingen TvW 29 (6-2020) 1 32
2020-2 De Moervaart in het zuidelijke Hulsterambacht: Watergangen tijdens de zestiende en zeventiende eeuw TvW 29 (12-2020) 2 37-48
2020-2 Innoverende ingenieurs en radeloze Raadsleden: De aanloop en aanleg van de Zuiderwaterlinie TvW 29 (12-2020) 2 49-57
2020-2 Kanaalaanleg en turfwinning in het Gronings-Drentse veengebied TvW 29 (12-2020) 2 58-67
2020-2 De afdamming van het IJ en de vorming van het Zeeburgereiland: Bouwen op een 'trouweloozen modderigen ondergrond' tussen 1866 en 1894 TvW 29 (12-2020) 2 68-79
2020-2 De Held van Haarlem gevonden: De mystificatie van Gerrit Verkuyl en een Franse anekdote uit 1821 TvW 29 (12-2020) 2 80-85
2020-2 Boekbespreking: Linde Egberts & Meindert Schroor (red.), Waddenland outstanding. History, landscape and cultural heritage of the Wadden Sea Region. Amsterdam: Amsterdam University Press 2018, 340 pp., ISBN: 978-94-6298-660-2, hb. TvW 29 (12-2020) 2 86-87
2020-2 Boekbespreking: Lotte Jensen & Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. Nijmegen: Radboud Universiteit 2020, 48 pp, geen ISBN. Gratis download via www.lottejensen.nl/boeken/welke-verhalen-vertellen-we. TvW 29 (12-2020) 2 87-88
2021-1 Voorwoord TvW 30 (6-2021) 1 1-3
2021-1 Het kindje in de wieg: Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed TvW 30 (6-2021) 1 4-12
2021-1

De Sint-Elisabethsvloed en de onafwendbare teloorgang van de Grote Waard TvW 30 (6-2021) 1 13-25
2021-1 Elisabeths kind: Jonge kleipolders aan weerszijden van het Hollands Diep TvW 30 (6-2021) 1 26-38
2021-1 De Sint-Elisabethsvloed en de Krimpenerwaard: De ontwikkeling van het hoogheemraadschap, 1420-1430 TvW 30 (6-2021) 1 39-50
2021-1 De ligging van Dordrecht aan de Oude Maas (voorheen Merwede): Enkele beschouwingen over een heikel historisch-geografisch vraagstuk TvW 30 (6-2021) 1 51-66
2021-1 Boekbespreking: Diederik Aten & Paul Schevenhoven, Het IJ rond. Geschiedenis van de oude zeedijken rond het IJ tot de opening van het Noordzeekanaal in 1876. 37e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse Waterstaatsgeschiedenis. Heerhugowaard, Leiden, Wormer: Uitgeverij Noord-Holland 2020, 176 pp., ISBN 978-94-92335-25-8, pb. TvW 30 (6-2021) 1 67-72
2021-1 Boekbespreking: Willem van der Ham, Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan. Amsterdam: Boom 2020, 350 pp., ISBN 978-90-2443-391-9, pb. TvW 30 (6-2021) 1 72-73
2021-1 Boekbespreking: Wiro en Wim van Heugten, Watermolens in Noord-Brabant. Utrecht: Uitgeverij Matrijs 2020, 224 pp., ISBN: 978-90-5345-502-9, hb. TvW 30 (6-2021) 1 74
2021-1 Boekbespreking: Gaila Jehoel, Het culturele netwerk van Jan van Scorel. Schilder, kanunnik, ondernemer en kosmopoliet. Hilversum: Verloren 2020, 500 pp., ISBN 9789087048600, pb. TvW 30 (6-2021) 1 75
2021-1 Boekbespreking: Piet Martens, Visserij in Noord-Brabant. Tilburg, Zuidelijk Historisch Contact / Hilversum: Verloren 2020, 224 pp., ISBN 978-90-8704-783-2, pb. TvW 30 (6-2021) 1 75-77
2021-1 Boekbespreking: Ian D. Rotherham, Peatlands. Ecology, Conservation and Heritage. Earthscan Studies in Natural Resource Management. Abingdon / New York: Routledge 2020, 230 pp., ISBN 9781138343214, pb. TvW 30 (6-2021) 1 78
2021-1 Boekbespreking: Auke van der Woud, De mensen, het landschap. Nederland 1850-1940. Amsterdam: Prometheus 2020, 445 pp., ISBN: 978-90-446-4593-4, hb. TvW 30 (6-2021) 1 78-80
2021-1 Boekbespreking: Eddy Wymenga & Ysbrand Galama, Waterland. Land van de toekomst. Gorredijk: Bornmeer 2020, 56 pp., ISBN 978-90-5615-672-5, hb. TvW 30 (6-2021) 1 80
2021-2

Botsende belangen: Rijkswaterstaat en haar wens tot algehele inpoldering van de Biesbosch (1946-1957) TvW 30 (12-2021) 2 81-91
2021-2 Ontstaan en vergaan van de Grote Waard: Denkmodel voor Nederland en andere 'delta's' TvW 30 (12-2021) 2 92-95
2021-2 Delfland en de Maasdijk 1100-1300 TvW 30 (12-2021) 2 96-110
2021-2 De kanalenkwestie: Nederland-België tijdens het interbellum TvW 30 (12-2021) 2 111-125
2021-2 Boekbespreking: Willem van der Ham, Reuzenarbeid. De bouw van het moderne Nederland in beeld 1861-1918. Rotterdam: nai010 uitgevers 2021, 256 pp., ISBN 978-94-6208-622-7, hc. TvW 30 (12-2021) 2 126-127
2021-2 Boekbespreking: Ties Poeth, De Vloed. Het land van de kikkers en de kracht van water. Venlo: Shinz 2020, 48 pp. ISBN 978-94-91032-53-0, hc. TvW 30 (12-2021) 2 127-128
2021-2 Boekbespreking: Milja van Tielhof, met medewerking van Piet van Cruyningen, Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800. Hilversum: Verloren 2021, 295 pp., ISBN: 978-90-8704-890-7, pb. TvW 30 (12-2021) 2 128-129
2021-2 Boekbespreking: Ton Vermeulen, De Driemanspolder. Boeren, baggeren, bouwen en bergen. Zoetermeer: Het Fluitschip, historisch bureau en Historisch Genootschap Oud Soetermeer, 2020, 191 pp., geen ISBN. TvW 30 (12-2021) 2 130
2021-2 Boekbespreking: Tjirk van der Ziel & Albert Corporaal, Atlas van de IJssel. Zwolle: WBooks 2021, 216 pp., ISBN 978-94-625-8389-4, hc. TvW 30 (12-2021) 2 130-131
2022-1 Voorwoord TvW 31 (6-2022) 1 1
2022-1 Het kanaal van Corbulo als Romeins waterbouwproject TvW 31 (6-2022) 1 2-15
2022-1

Moeren en Moerdijken TvW 31 (6-2022) 1 16-26
2022-1 Van wateroverlast naar diepe ontwatering: Waterkwantiteitsbeheer in het Lage Midden van Friesland, 1945-2000 TvW 31 (6-2022) 1 27-40
2022-1 Boekbespreking: Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout & Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021. Amsterdam: De Bezige Bij 2021, 192n pp., ISBN 978-94-031-2431-5, 191, pb. TvW 31 (6-2022) 1 41-43
2022-1 Boekbespreking: Francien van den Heuvel, ’s-Hertogenbosch, eiland in een onmetelijke zee. Omgangsstrategieën van de stedelijke overheid en de bevolking van ’s-Hertogenbosch met hoogwater en overstromingen (1740-1995). Oisterwijk: Wolf Publishers 2021, x + 406 pp., ISBN 978-94-6240-740-4, hb. TvW 31 (6-2022) 1 43-44